गावातील किती घरात कचरा कुंडया–30, गावातील किती सार्व. कचरा पेटया–30, कचरा जमा करण्याची पध्दत– 100: कचरा दररोज उचलला जातो. विल्हेवाटीसाठी कचरा गावाबाहेर किती अंतरावर–500 मी. , ओला गावाबाहेर खड्डयात व सुखा जाळला जातो. कच–यापासून खत निर्मिती –कंपोस्ट खत, कचरा करणा–यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात

गावातील किती घरात कचरा कुंडया–30, गावातील किती सार्व. कचरा पेटया–30, कचरा जमा करण्याची पध्दत– 100: कचरा दररोज उचलला जातो. विल्हेवाटीसाठी कचरा गावाबाहेर किती अंतरावर–500 मी. , ओला गावाबाहेर खड्डयात व सुखा जाळला जातो. कच–यापासून खत निर्मिती –कंपोस्ट खत, कचरा करणा–यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात

 

राजुरी

गावाचे नांव राजुरी

तालुका – जुन्नर, जिल्हा– पुणे
गावाची सर्वसाधारण माहिती
:– ग्रामपंचायतीचे नावं – राजुरी
ग्रामपंचायत स्थापना:– 17–11–1937,  सरपंचाचे नांव  सौ. शितल अविनाश हाडवळे
उपसरपंचाचे नांव :– गोपाळ कुंडलिक औटी, ग्रामविकास अधिका–याचे नांव – आर जी  खराडे, ग्रामपंचायत कर्मचारी संख्या – 8 , गावाची लोकसंख्या 1991 नुसार– 8259, नमुना नं. 8 चे मिळकतदार – 2200 ,
ग्रामपंचायतीचे भौगोलिक क्षेत्रफळ चौ.कि.मी. – 9 किमी.
ग्रामपंचायत वॉड संख्या – 6,  सदस्य संख्या – 17
महत्वाची पिके :– गहु, बाजरी, ऊस , भुईमुग , दूरध्वनी आॅफीस – 1
पोष्ट आॅफीस – 1 , प्रमुख उदयोगधंदे – दुग्ध व्यवसाय, शेती, व्यापार
गटाराची स्थिती व लांबी – भूमिगत गटर 2 कि.मी. , खाजगी शौचालयाची संख्या – 968 , महिला मंडळाची संख्या – 19, सहाकरी सोसायटयांची संख्या – विविध कार्यकारी सेवा सोसा. राजुरी , बॅंकांची संख्या – पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक
पतसंस्था :– शरदचंद्र ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था , गणेश ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था, ज्ञानदिप ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था , विशाल बिगरशेती पतसंस्था ,
राजश्री ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था
दुग्धसंस्था :– गणेश सहकारी दुग्ध व्याव. संस्था,  गावाची यात्रा – भैरवनाथ खंडोबा यात्रा,  मारुती उत्सव, दत्त जयंती उत्सव
बाजार दिवस – शनिवार , ग्रामपंचायत उत्पन्नाचे मार्ग – जागाभाडे, घरपट्टी, पाणीपट्टी,  ग्रामपंचायत हद्दीत प्राथमिक शाळा – जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नं.1 , जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नं.2 , जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नं.4 , जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नं. गव्हाळी ,
ग्रामपंचायत हद्दीत माध्यमिक शाळा :– विदया विकास मंदिर राजुरी
ग्रामपंचायत हद्दीत अंगणवाडीची संख्या :– अंगणवाडी केंद्र गावठाण, अंगणवाडी केंद्र हातवळण, अंगणवाडी केंद्र गटकळमळा, अंगणवाडी केंद्र लवण, अंगणवाडी केंद्र गोगडी,
अंगणवाडी केंद्र गव्हाळी , अंगणवाडी केंद्र रानमळा, अंगणवाडी केंद्र सोनेमाळ , अंगणवाडी केंद्र डोबी, ग्रामपंचायत परिचय:– कार्यकारी मंडळ–शितल अविनाश हाडवले–सरपंच , गोपाळ कंुडलीक औटी–उपसरपंच,